Łączna liczba wyświetleń

29 marca 2015

Czy zachęciłbyś swoje dziecko do skorzystania z profesjonalnej pomocy?

Jeżeli dziecko sobie z czymś nie radzi, jest zastraszane przez rówieśników, przeżywa napiętą sytuację rodzinną, utraciło kogoś ważnego, zmieniło szkołę a jego rodzic nie wie jak mu pomóc, naturalną reakcją wydaje się szukanie profesjonalnej pomocy dla dziecka. I choć większość rodziców będzie zachęcać swoje dziecko, do skorzystania z dostępnej pomocy, okazuje się jeden na pięcioro rodziców nie zachęciłby dziecka do podjęcia terapii w szkole, nawet gdyby dziecko o to poprosiło.

Z badań przeprowadzonych przez Place2Be na 864 rodzicach wynika, że prawie jedna trzecia rodziców dzieci w wieku 5-18 byłaby zakłopotana, gdyby ich dziecko chciało skorzystać z terapii, co tylko ukazuje jak wielką obawą przed stygmatyzają jest korzystanie korzystanie z pomocy psychologicznej.

Rola rodziców w uzyskaniu dostępu do pomocy psychologicznej jest o tyle ważna, że dzieci często mogą mieć trudności w nazywaniu i wyrażaniu swoich uczyć i nie są swiadome tego, że sobie nie radzą i potrzebują pomocy. O ich problemach świadczą zmiany w zachowaniu, a tych zmian może nie być w stanie zaobserwować szkoła, natomiast może zaobserwować rodzic. Ważne jest szybkie zareagowanie i udzielenie wsparcia dziecku- samemu (poprzez rozmowę i pomoc w rozwiązaniu trudności) bądź poszukanie profesjonalnej pomocy.


Place2Be wylicza kilka typowych zachowań, na które rodzice powinni zwracać uwagę:

- nagłe zmiany w zachowaniu, np. dziecko staje się wycofane i małomówne, albo wybuchowe i agresywne;
- dziecko zaczyna się negatywnie wyrażać na swój temat, nie wierzy we własne siły, pesymistycznie widzi rezultaty swoich działań, uważa, że jest 'złe', 'najgorsze';
- dziecko ostro krytykuje inne dzieci;
- problemy ze snem;
- niecheć do chodzenia do szkoły;
- bóle (głowy, brzucha itp.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz